Metaaldetector Forum Pieppiep.nl - Powered by vBulletin
rotate

PiepPiep regels

Regels


Hou je bij het plaatsen van berichten of reacties aan de volgende regels:

icon Racistische tekst en foto's zijn niet toegestaan
icon Pornografische tekst en foto's zijn niet toegestaan
icon Belediging van andere leden is niet toegestaan
icon Iemand beschuldigen van valse vondsten is niet toegestaan. Twijfel? Neem dan contact op met een moderator via PB of e-mail.
icon Net als het zoeken op verboden of beschermd gebied is ook het vermelden van zoeken in zo'n gebied verboden.
icon Gebruik of download van foto's van het forum zonder toestemming van de makers ervan is niet toegestaan (copyright).
icon Het aanbieden van producten via de priveberichten of de mailfunctie is niet toegestaan.
icon Het aanbieden van producten via links in de handtekening of anders is niet toegestaan.
icon Het werven van leden voor andere site's, verenigingen, vriendenclubs etc. is niet toegestaan.
icon Politieke uitlatingen en discussies horen hier niet thuis. Daar heb je andere websites voor.
icon Maximaal één account per persoon. Eventueel dubbele accounts zullen zónder melding worden gesloten.
icon Foto's met (scherpe) munitie, munitiedelen of wapens dienen geplaatst te worden in het militaria forum. Hou rekening met de betreffende regels.

Een goede sfeer is ons zeer belangrijk. Door beheerders en moderatoren zal streng opgetreden worden tegen personen die de sfeer opzettelijk bederven.

Beheerders en moderatoren zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit forum te weren. Het is voor ons echter onmogelijk om álle berichten te bekijken; De inhoud van berichten komt voor rekening van de auteurs ervan. Geen van de eigenaren van het PiepPiep forum, noch Internet Brands (ontwikkelaars van vBulletin) kunnen voor de inhoud van berichten verantwoordelijk worden gehouden.

De beheerders en moderators van het forum hebben het recht berichten en topics te verwijderen, bewerken, verplaatsen en sluiten op het moment dat zij dit noodzakelijk vinden en zonder hier de plaatser van het bericht of topic vooraf van op de hoogte te stellen.

Op overtredingen van de regels volgen maatregelen via een 1-2-3 systeem:

1e overtreding en berisping = 1 week geen toegang tot pieppiep.nl
2e overtreding en berisping = 1 maand geen toegang tot pieppiep.nl
3e overtreding en berisping = permanent geen toegang meer tot pieppiep.nl

icon Grove overtreding van de forumregels kan tot directe, permanente ban leiden.

Over overtredingen of de maatregelen zoals hierboven vermeld kan niet worden gediscussieerd. Beslissingen worden genomen door het gehele team van beheerders en moderators.

Registratie houdt in dat je akkoord gaat met de bovenstaande regels. We verwachten dat je berichten voldoen aan het gestelde.


PiepPiep.nl is GRATIS, al wordt een DONATIE op prijs gesteld.