Metaaldetector Forum Pieppiep.nl - Powered by vBulletin
rotate

Over PiepPiep.nl

Wie zijn wePieppiep.nl

Diepgang
Nederland kent een rijke geschiedenis. Niet overal even bewogen, maar toch. Men leeft en werkt er al vele eeuwen lang. Bebouwing ontstond. Water werd bevaren en bevist. Woeste gronden werden ontgonnen. Met veel aan mankracht werd gewerkt. Werden veldslagen geleverd. Tallozen verplaatsten zich door heel het land en tallozen verloren iets, of gooiden het achteloos weg. Creëerden daarmee de bodemvondsten van vandaag. En lieten deze activiteiten geen sporen na dan deed een grondverplaatsing of het bemesten van land met straatafval dat uiteindelijk wél.

Grond en water zijn daarmee een spiegel van die rijke historie. Metalen vondsten geven een goed beeld van de geschiedenis van een streek, soms zelfs van een specifieke gebeurtenis. Bijvondsten van steen, aardewerk en glas, opgegraven of als oogvondst vullen dat beeld nog verder aan. Ook modernere varianten als speeltuinen en strandbaden dragen aan die historie bij. Hoewel een bron van vondsten uit de moderne tijd, geven ze een goed beeld van hoe de bodem door de tijd heen gevuld kon worden met dat wat later het vinden waard is.

Dat wat duizenden hobbyisten met een metaaldetector beweegt hun vrije tijd in de buitenlucht te besteden gaat dus letterlijk diep. Het speurwerk naar historisch interessante plekken. De kick van het signaal van de detector. De spanning wát onder de schotel ligt. Steeds opnieuw. Het achterhalen van de herkomst en ouderdom van een bodemvondst. Daarmee het tastbaar maken van een stukje geschiedenis. Hoewel niet alles goud is wat er blinkt. Aan spreekwoordelijk goud geen gebrek dus.

Site en groei
Opgericht in 2006 vond de site al snel toeloop. Van een groepje geestverwanten groeide de site uit tot een platform van formaat. Van formaat, maar laagdrempelig. Waarbij jong en oud, ervaren en onervaren op gelijke voet met elkaar kunnen omgaan. Pieppiep kent inmiddels bijna 7.500 leden waarvan ruim 1.100 actieve leden. Dagelijks bezoeken bijna 400 leden de site en trekt vele honderden geïnteresseerde kijkers.

De gelegenheid eigen vondsten te kunnen plaatsen. De gelegenheid vondsten van anderen te bewonderen. Te delen ook voor wat betreft kennis en vaardigheden in technische, historische en meer sociaal bepaalde zin. Een kennisbank die uitnodigt, thematisch breed is opgezet. Van Romeins tot hedendaags. Van munten tot militaria. Van metaal tot aardewerk.

Het aantal topics raakt in totaal de 68.000. Enkel aan dagvondsten zijn inmiddels ruim 17.000 topics aangemaakt. Bovendien bevat de site honderden verhalen over zoektochten, het dagelijkse doen en laten, tips en trucs. Mits het maar enig raakvlak heeft met de metaaldetectie.

Meerwaarde
Pieppiep heeft voor geïnteresseerden in de metaaldetectie nog specifieker meerwaarden. Kennisdeling is er daar één van. Moderatoren en leden bieden gelegenheid tot determinatie. Ze steken vele uren aan vrije tijd in het vinden én verstrekken van informatie over items waarvan herkomst en ouderdom onbekend zijn. Het aantal determinaties van munten en overige bodemvondsten van de laatste jaren raakt een getal ver boven de 4.000. Behalve de gevoelswaarde voor de vinder zelf levert dit een schat aan schriftelijke informatie, beeld en vergelijkingsmateriaal op.

Ook de databank militaria is zo’n bron van kennisdeling. Leden delen hun specifieke vondsten met elkaar. Determinaties dienen daarbij de openbare veiligheid als het er om gaat hoe verantwoord om te gaan met gevonden munitie.

Nog een meerwaarde. De normering, waardering. Algemeen geldende fatsoensregels waarmee we allemaal te maken hebben. Vraag én aanbod voor wat betreft waar al dan niet gezocht mag worden, onder welke voorwaarden. Ze raken eigen streek, provincie of land maar ook streken en landen daarbuiten. Ook vormt de site een spiegel voor fatsoen van en naar de leden toe. Het aantal leden geeft een evenzo groot aantal verschillende karakters weer. Respectvol omgaan met elkaar. Positief zijn met elkaar. Plezier beleven. Sleutelwoorden voor het kunnen blijven beoefenen van de hobby én het kunnen functioneren van een site als deze.

Gerelateerde thema's
Pieppiep is een site voor en door zoekers. Dat betekent dat even zoveel interessevelden bediend worden. Dat wat dagelijks aan vondsten uit de bodem gehaald word is nog steeds de kern van de site. Maar vanuit de functie van kennisbank én de wil actief informatief te zijn bestaan talloze verwijzingen op het gebied van de metaaldetectie.

Denk aan de links naar alle mogelijke disciplines binnen de numismatiek, (amateur-)archeologie en overheid. Men kan bodemvondsten vanuit verschillende invalshoeken belichten dus. Een wederzijdse relatie, aangezien ook de professional baat heeft bij de informatie en kennis aanwezig op en beschikbaar gesteld via deze site. Ook de meer technisch bepaalde beoordeling van detectoren, hun instellingen en geschiktheid mogen in dit rijtje overigens zeker niet ontbreken.

Toekomstvisie
Pieppiep is dynamisch. Constant wordt gewerkt aan verbeteringen. Aan het inspelen op technische veranderingen. Aan het ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie. Aan het bieden van een betere service aan de leden. Aan het aantrekkelijk maken en houden van de look and feel van de site.

Met het aanbrengen van die verbeteringen zal toekomstig nog beter ingespeeld kunnen worden op de toenemende informatiebehoefte, de digitalisering, het on-line beschikbaar stellen van dat wat nu vaak enkel nog in papieren vorm aanwezig is.

Het vormt een groeiend knooppunt binnen het netwerk van de metaaldetectie. Het is behalve kennisbank en ontmoetingsplaats voor amateurs en professionals, bovenal een plek waar jong en oud, ervaren en onervaren op gelijke voet met elkaar kunnen omgaan. Laagdrempelig.Welkom. En veel plezier.