if($_GET['g']=='js') die; Metaaldetector Forum Pieppiep.nl - Regels PiepPiep
 
Metaaldetector Forum Pieppiep.nl - Powered by vBulletin
rotate
Tot nu toe is er 1041 euro gedoneerd met het doel van 1000 euro (104%)
Iedereen bedankt voor hun donatie en steun in de kosten.

Klik hier om ook een donatie te doen


Niet geregistreerd, om het forum te kunnen gebruiken dien je eerst akkoord te gaan met de onderstaande regels.

Regels PiepPiep
Algemene Regels
Hou je bij het plaatsen van berichten of reacties aan de volgende regels:

- Racistische tekst en foto's zijn niet toegestaan
- Pornografische tekst en foto's zijn niet toegestaan
- Belediging van andere leden is niet toegestaan
- Iemand beschuldigen van valse vondsten is niet toegestaan. Twijfel? Neem dan contact op met een moderator via PB of e-mail.
- Net als het zoeken op verboden of beschermd gebied is ook het vermelden van zoeken in zo'n gebied verboden.
- Gebruik of download van foto's van het forum zonder toestemming van de makers ervan is niet toegestaan (copyright).
- Het aanbieden van producten via de priveberichten of de mailfunctie is niet toegestaan.
- Het aanbieden van producten via links in de handtekening of anders is niet toegestaan.
- Het werven van leden voor andere site's, verenigingen, vriendenclubs etc. is niet toegestaan.
- Politieke uitlatingen en discussies horen hier niet thuis. Daar heb je andere websites voor.
- Maximaal één account per persoon. Eventueel dubbele accounts zullen zónder melding worden gesloten.
- Foto's met (scherpe) munitie, munitiedelen of wapens dienen geplaatst te worden in het militaria forum. Hou rekening met de betreffende regels

Een goede sfeer is ons zeer belangrijk. Door beheerders en moderatoren zal streng opgetreden worden tegen personen die de sfeer opzettelijk bederven.

Beheerders en moderatoren zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit forum te weren. Het is voor ons echter onmogelijk om álle berichten te bekijken; De inhoud van berichten komt voor rekening van de auteurs ervan. Geen van de eigenaren van het PiepPiep forum, noch Internet Brands (ontwikkelaars van vBulletin) kunnen voor de inhoud van berichten verantwoordelijk worden gehouden.

De beheerders en moderators van het forum hebben het recht berichten en topics te verwijderen, bewerken, verplaatsen en sluiten op het moment dat zij dit noodzakelijk vinden en zonder hier de plaatser van het bericht of topic vooraf van op de hoogte te stellen.

Op overtredingen van de regels volgen maatregelen via een 1-2-3 systeem:

1e overtreding en berisping = 1 week geen toegang tot pieppiep.nl
2e overtreding en berisping = 1 maand geen toegang tot pieppiep.nl
3e overtreding en berisping = permanent geen toegang meer tot pieppiep.nl

Grove overtreding van de forumregels kan tot directe, permanente ban leiden.

Over overtredingen of de maatregelen zoals hierboven vermeld kan niet worden gediscussieerd. Beslissingen worden genomen door het gehele team van beheerders en moderators.

Registratie houdt in dat je akkoord gaat met de bovenstaande regels. We verwachten dat je berichten voldoen aan het gestelde.


PiepPiep.nl is GRATIS, al wordt een DONATIE op prijs gesteld.

 Ik ga akkoord met de regels van Metaaldetector Forum Pieppiep.nl